Dost Site by Pc Donanım

İnternet, sahtekarların da hayatını kolaylaştırıyor.
İnternet sadece bilim ve teknoloji, kültür ve ekonomi değil, suç için de sayısız imkanlar doğuruyor. İnsanoğlunun en eski sanatlarından biri olan dolandırıcılığın, bilgi çağındaki sürümleri hala insanların saflığından istifade ediyor. İnternet dolandırıcılıkları da zaman zaman komedi filmlerini gölgede bırakıyor.

Bazı dolandırıcılık metodları gerçekten de en saf kullanıcıları hedef alıyor. Ancak bazı türleri de var ki kolay kolay farkına varmak mümkün olmuyor. İşte bu makalemizde en basitinden, en gelişmişine türlü internet dolandırıcılığı metodunu sizler için derledik. Sonuçta hiçbir güvenlik yazılımı, hiçbir güvenlik teşkilatı insanı bilgi ve bilinç sahibi olmak kadar koruyamaz.

Türkçe (Dil ve Anlatım)
Edebiyat (Türk Edebiyatı)
Matematik-1
Geometri
Tarih-1
Tarih-2
Coğrafya-1
Coğrafya-2
Felsefe
Psikoloji, Sosyoloji, Mantık
YGS için ayrıca Fizik-1, Kimya-1 ve Biyoloji de alabilir.

Türkçe (Dil ve Anlatım)
Edebiyat (Türk Edebiyatı)
Matematik-1
Matematik-2
Geometri
Analitik Geometri
Tarih-1
Coğrafya-1
Felsefe
YGS için ayrıca Fizik-1, Kimya-1 ve Biyoloji de alabilir.

Türkçe (Dil ve Anlatım)
Matematik-1
Matematik-2
Geometri
Analitik Geometri
Fizik-1
Fizik-2
Kimya-1
Kimya-2
Biyoloji
YGS için ayrıca Tarih-1, Coğrafya-1 ve Felsefe de alabilir.

MF için mevcut sistemde sayısallara verilen ürünler
TM için mevcut sistemde eşit ağırlıkçılara verilen ürünler
TS için mevcut sistemde sözellere verilen ürünler kullanılacaktır.

Sınav süreleri, testlerdeki soru sayıları.
YGS’de kaç soru kitabı kullanılacağı.
YGS ve LYS puanlarının nasıl hesaplanacağı (puan aralıkları, ağırlıklı puan katsayıları, YGS testlerinden hangilerinin LYS puanlarını etkileyeceği vb. )
OBP ve AOBP puanlarının hesaplanmasında bir değişiklik yapılacak mı?
Yerleştirme puanlarının nasıl hesaplanacağı (puan aralığı, OBP/AOBP katsayıları, vb)
Puan türleri, hangi yükseköğretim programlarının hangi puan türüyle öğrenci alacağı.
Ek puanlı YOP’lar, ek puan katsayısı?
ML çıkışlı adayların kendi alanındaki programlara gitmesi için düzenleme.
Ayrıntı düzeyinde de olsa sistemde yapılabilecek diğer iyileştirmeler.

Hangi sınavların yapılacağı (YGS; LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4, LYS-5) bellidir.
Her sınavda hangi derslerle ilgili sorular sorulacağı bellidir.
Hangi yükseköğretim programlarına girmek için hangi sınavlara girmek gerektiği ana hatlarıyla bellidir.
Sınavların ne zaman yapılacağı yaklaşık olarak bellidir.
Birinci aşamanın ikinci aşamayı etkileyeceği bellidir.

Çok sayıda Ağırlıklı Puan Türü (LYS Puanı) olması planlanıyor. Puan Türleri 4 grupta toplanabilir:

1. Matematik-Fen Puan Türleri (MF-1, MF-2, ....., MF-k)
2. Türkçe-Sosyal Puan Türleri (TS-1, TS-2, ......, TS-m)
3. Türkçe-Matematik Puan Türleri (TM-1, TM-2, ......, TM-n)
4. Yabancı Dil Puan Türleri (DİL-1, DİL-2, ..... , DİL-p)

ÖSYM Başkanı öğrencilerin çalışacağı dersler ve konular değişmediğini vurguluyor: 2010'da uygulanmaya başlanacak yeni üniversiteye giriş sisteminde adaylar bugünkü sistemde hangi derslerden ne tür sorulara cevap veriyorlarsa, yeni sistemde de aynı derslerden aynı tür sorulara cevap verecekler.
Tek farkı şu olacak, bir sınavda bu cevapları vermek yerine örneğin üç sınavda verecekler. Öğrenciler tedirgin olmasınlar, rahat olsunlar.

Yarımağan, yeni sistemde de yerleştirme puanları hesaplanırken ortaöğretim başarı puanının ekleneceğini ifade etti. Ortaöğretim başarı puanının sınav puanına eklenmesi kuralının yasada yer aldığına işaret eden Yarımağan, ''Üniversiteye girişte öğrencinin ortaöğretim başarı puanını YÖK'ün belirleyeceği biçimde eklenecek. Ancak nasıl alınacağı konusunda henüz kesinlik yok. YÖK bunu ayrıca kararlaştıracak'' dedi. Yarımağan, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı uygulamasının bir ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, bunun da devam etmesinden yana olduğunu söyledi.

YÖK Başkanı Özcan’ın belirttiği gibi OÖBP’nın katkısı % 21 seviyesinde iken % 2’ye düşürülebilir.

Hesaplamada izlenecek yol

Yarımağan, hesaplamada izlenecek yolu şöyle aktarıyor:
Örneğin Fen-Mühendislik programlarına girerken kullanılacak olan puanlar için birinci aşama artı ikinci aşamadaki Matematik-Geometri Sınavı ve Fen Bilimleri Sınavı... Dolayısıyla aday toplam üç sınava girmiş olacak. Bu üç sınavın sonuçları hesaplama yapılırken birbirine yakın oranlarda kullanılacak. Üç sınavın içinde tabii alt testler var. Mesela birinci sınavda Türkçe Testi, Fen Testi vardı, ikincisinde Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji. Bunların hepsini kullanarak çok sayıda puanlar oluşturacağız.
Yarımağan, hesaplamada izlenecek yolu şöyle aktarıyor:
Bugünkü sistemde sayısal için tek bir puan var ve bu puan hem tıp fakültesi hem hemşirelik hem eczacılık hem fizik mühendisliği hem bilgisayar mühendisliği hem astronomi hem makine mühendisliği, hem ziraat mühendisliği gibi birbiriyle benzer olmayan programların hepsi için kullanılıyor.
Yeni sistemde farklı puan türleri oluşturarak her puan türü için o puan türünün gerektirdiği bilgilerden oluşturulmuş bir sistem geliştireceğiz. Mesela tıp fakültesi için eğer Kimya ve Biyoloji bilgisi daha önemliyse tıp fakülteleri için bu derslerin ağırlığını biraz arttıracağız. Makine mühendisliğine girerken Matematik ve Fizik’in ağırlığının daha çok hesaplandığı puan türleri kullanılacak.

Bir tane sayısal puan yerine örneğin 5-6 veya 8-10 tane çeşitlendirilmiş puan türü olacak. Yani ana puan türleri kendi içlerinde çeşitlendirilecek.
Yarımağan, üniversitelerdeki hangi programların, hangi derslerin ağırlıklı olduğu puan türlerini kullanacaklarının fakültelerin de görüşü alınarak belirleneceğini ifade etti.

ÖSYM Başkanı:
Adayların yerleştirme puanları hesaplanırken hem ilk aşamadaki sınavda hem de ikinci aşamada katıldığı sınavlardaki başarıların dikkate alınacağını vurgulayan Yarımağan, birinci aşamadaki sınavın etkisinin ne kadar olacağının henüz belirlenmediğini bildirdi.

İkinci aşamadaki sınavlarda mesela bir Fen puanı, Sayısal, Sözel ya da Eşit Ağırlıklı puan olmayacak. Aday hangi sınava girmişse o sınavdaki tüm derslerin puanı hesaplanacak. Mesela bir Fizik, bir Kimya, bir Biyoloji puanı olacak.

YÖK’ün açıklamasında puanlamayla ilgili olarak şunlar belirtiliyor:
Bu puan türlerinin her birinde; ayrıca MF1, MF2, MF3 veya TM1, TM2, TM3 veya TS1, TS2, TS3 veya YD1, YD2, YD3 gibi tasnifler oluşturulabilir.
2547 s. Kanunun 45. maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak, “Yükseköğretime Geçiş sınavı”ndaki test puanları üzerinden belirli yeterliklerin aranması, “Lisansa Yerleştirme Sınavları”ndaki derslere ait testlerin o sınavdaki ağırlıkları, puan türlerindeki testlerin o puan türünün hesaplanmasındaki ağırlıkları, üniversitelerden görüş almak suretiyle puan türlerinin niteliğini ve niceliğini belirleme, aynı yükseköğretim programı için birden fazla puan türü tanımlanması hususları ile yükseköğretime geçiş sisteminin gereksinim duyduğu diğer konular Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından daha sonraki toplantılarında karara bağlanacaktır.

Düşündüğümüz başka bir şey, soru kitapçıklarını  da derslere göre ayırmak ve süreleri buna göre sınırlamak.
Yani öğrenciye “Al sana 180 dakika, Fizik, Kimya, Biyoloji sorularını bu sürede cevapla’ demeyeceğiz. Sınavda adaylara Fizik sorularını vereceğiz belli bir süre sonra alıp, Kimya sorularını, ardından diğer dersin sorularını vereceğiz.
Bu durumda bütün adaylar mesela Fizik sorularını aynı sürede cevaplayacak. Dolayısıyla Fizik notları, eşit sürelerde cevaplanacağı için birbiriyle karşılaştırılabilir notlar olacak

ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan ikinci aşamanın da Haziran sonlarında iki hafta sonu cumartesi-pazar günleri gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirmektedir.
Örnek bir program:
Sabah Öğleden Sonra
1. Hafta : Cumartesi LYS-1
1. Hafta : Pazar LYS-4
2. Hafta : Cumartesi LYS-2
2. Hafta : Pazar LYS-3 LYS-5

ÖSYM Başkanı Yarımağan şöyle cevap veriyor:

Sadece DİL’den tercih yapacak öğrencilerin yalnızca YDS’ye yani LYS-5’e girmesi yeterlidir. Diğer puan türleri için adaylar bu sınavlardan en az ikisine girecekler.
Ama aday birden çok gruptaki programlara gitmek, mesela hem Fen-Mühendislik programlarından hem de İşletme-İktisat’tan tercih yapmak istiyorsa o zaman dört sınavın üçüne girecek. Bir aday isterse bu beş sınavın beşine de girebilir. Ama bu çok istisnai bir durum olur.

LYS-5

İlgili dersler:
Yabancı Dil Dersi (İngilizce, Fransızca, Almanca)

3) Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 Sınavı (LYS 3)
4) Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya-2, Felsefe Grubu) Sınavı (LYS 4)
İlgili dersler:
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya-2
Tarih-2
Coğrafya-2
Psikoloji, Sosyoloji, Mantık

1) Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1)
3) Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 Sınavı (LYS 3)
İlgili dersler:
Matematik-2
Geometri
Analitik Geometri
Türk Dili ve Edebiyatı
Coğrafya-1

1) Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1)
2) Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2)
İlgili dersler:
Matematik-2
Geometri
Analitik Geometri
Fizik-2
Kimya-2
Biyoloji

Yarımağan, ikinci aşamadaki sınav sürelerinin ve soru sayılarının da henüz belirlenmediğini anlatarak, ''Kişisel fikrimi söylüyorum, ikinci aşamadaki sınavların süreleri daha kısa, örneğin 2.5 saat olabilir.

Örneğin Matematik-Geometri Sınavı (LYS-1) belki 2.5 saatlik bir sınav, soru sayısı 100-120 olabilir. Soru sayısı 100 ise örneğin 80'i matematik, 20'si geometri olabilir. Belki fizik, kimya, biyoloji soruları eşit sayıda olabilir.

Soru sayıları haftalık ders saatleri, o derslerin ağırlıkları dikkate alınarak belirlenecek'' diye konuştu.

LYSler ve Mevcut ÖSS’deki karşılıkları
LYS-1

1) Matematik, Geometri Sınavı (LYS 1)
= Mat-2 Testi

Yorum: Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.

LYS-2

2) Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) Sınavı (LYS 2)
= Fen-2 Testi

Yorum: Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.


LYS-3

3) Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 Sınavı (LYS 3)
= Edebiyat-Sosyal Testi

Yorum: Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.


LYS-4

4) Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya-2, Felsefe grubu) Sınavı (LYS 4)
= Sos-2 Testi

Yorum: Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.


LYS-5

5) Yabancı Dil Sınavı (LYS 5)
= Yabancı Dil Sınavı

Yorum: Soru sayısının en az 100 en çok 180 olması beklenmektedir.

“Lisansa Yerleştirme Sınavları”, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açıköğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlardır.

Yarımağan, birinci aşamanın sonunda adaylar için sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı olmak üzere üç puan türü hesaplanacağını ancak bu puanların aralıklarının ne olacağının henüz belirlenmediğini bildirdi. Birinci aşamadaki puanlarla meslek yüksekokulları ve açıköğretime girilebileceğini ifade eden Yarımağan, ayrıca bazı lisans programlarına da bu puanlarla girilebilmesine yönelik düşünceleri olduğunu söyledi.

1) Türkçe (Dil ve Anlatım)
Türkçe

Yorum: Soru sayısının 40-45 olması beklenmektedir.

2) Temel Matematik
Matematik-1
Geometri (İlköğretim 7 ve 8. sınıftaki Geometri konuları)

Yorum: Soru sayısının 40-45 olması beklenmektedir.

3) Sosyal Bilimler
Tarih-1
Coğrafya-1
Felsefe

Yorum: Soru sayısının 40-45 olması beklenmektedir.

4) Fen Bilimleri
Fizik-1
Kimya-1
Biyoloji

Yorum: Soru sayısının 40-45 olması beklenmektedir.

YGS Ne Zaman Uygulanacak?

ÖSYM Başkanı Yarımağan birinci aşamanın Nisan başlarında gerçekleştirilmesinin planlandığını bildirmektedir.

1) Türkçe (Dil ve Anlatım)= Türkçe Testi
2) Temel Matematik= Mat-1 Testi
3) Sosyal Bilimler= Sos-1 Testi
4) Fen Bilimleri= Fen-1 Testi

ÖSYM Başkanı Yarımağan: Yeni sistemde (YGS'de) soru sayısı 160-180 dolaylarına çıkabilir. Verilen süre artmayacak, muhtemelen 3 saat olacaktır.

“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda, orta öğretimde okutulan ortak derslerin yükseköğretim açısından temel ve belirleyici olanlarından soru sorulur.

Bu sınav, adayların,
a) açık öğretim programları ile örgün ön lisans programlarına yerleştirilmesinde esas alınacak olan başarı puanını,
b) lisans programlarına yerleştirilebilmesi için yapılacak “Lisansa Yerleştirme Sınavları”na girebilmeleri için aranan asgari başarı puanını, belirler.

Yorum: YGS puanı ayrıca Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların yetenek sınavına ön kayıt yaptırmada, - Meslek Yüksekokulu statüsündeki askeri okullara başvuruda YGS puanlarının kullanılacağını tahmin ediyoruz.

“Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliği ölçen bir sınavdır.

İkinci aşaması ise “Lisansa Yerleştirme Sınavları” olarak adlandırılan 5 sınavdan oluşmaktadır.

Yorum: Soruların tarzı ve konuların kapsamı itibariyle Mevcut ÖSS’nin ikinci bölümüne karşılık gelmektedir.

Ortaöğretimden yükseköğretime geçişte iki aşamalı sınav yapılır. Birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır.

Yorum: Soruların tarzı ve konuların kapsamı itibariyle Mevcut ÖSS’nin birinci bölümüne karşılık gelmektedir.

YÖK’ün açıklamasıYÖK’ün açıklamasındaki “Yüksek öğretime geçişte, Türk vatandaşlarının tabi tutulduğu sınav sistemi” ifadesi genel olduğu için tüm öğrencileri kapsamaktadır. Bu ifade ve peşinden gelen YÖK Başkanı’nın açıklamaları meslek liseliler için konulmuş olan Sınavsız Geçiş Sistemi’nin kaldırıldığı anlamına gelmektedir. Ancak bu değişiklik için, sınavsız geçişi düzenleyen 4702 sayılı yasada değişiklik gerektirmektedir. Bu değişiklik gerçekleşirse gelecek yıl dershaneye gidecek öğrenci sayısını % 25 civarında artıracağını tahmin ediyoruz.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Meslek Yüksekokullarına önümüzdeki yıldan itibaren hazırlık şartı getirileceğini açıkladı.
Özcan, yeni sistemle birlikte sınavsız geçiş de kaldırılacak artık sınavlı geçiş olacak. Sınavlı olduğu zaman bu okulların prestijleri daha iyi olacak.

Adayların Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi ders grupları başarısı yerine Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, ..gibi ders başarılarını ölçmek.
Adaylara her dersin sorularını yanıtlamak için sınırlı bir süre vererek ders puanlarının eşit koşullarda elde edilmiş karşılaştırılabilir ölçütler olmasını sağlamak.
Her sınavda adaylardan 10-15 gibi çok sayıda ders yerine, birbiriyle ilişkili birkaç dersle ilgili soruları yanıtlamalarını istemek.
Mevcut sistemde ders grupları puanlarından hesaplanan 3 tür ÖSS puanı (SAY, SÖZ, EA) yerine, ders puanlarını kullanarak çok sayıda puan hesaplamak, böylece seçme ve yerleştirmenin etkinliğini arttırmak.

Yeni Sistem İki Aşamalı

1. Aşama: YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı
2. Aşama: LYS: Lisansa Yerleştirme Sınavları

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, yeni sistemde soru türlerinin değiştirilmediğini, tüm soruların yine çoktan seçmeli test şeklinde olmaya devam edeceğini ancak ders düzeyinde ve o dersten daha çok soru yöneltilerek bir ölçme yapılacağını vurguladı.

Değerli arkadaşlar;
2010’dan itibaren üniversiteye girişte uygulanacak olan YGS-LYS Sistemiyle ilgili bu sunumu hazırlarken iki temel kaynak kullandık:
YÖK’ün 29 Ocak 2009 tarihli üniversiteye giriş sistemini yeniden düzenleyen açıklaması
ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan’ın medyada yer alan açıklamaları ve en son 20 Şubat 2009’da Okan Üniversitesi’nde yaptığı “ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemindeki Gelişmeler” başlıklı sunumu

Kişisel değerlendirmelerimiz ise “Yorum” notu düşülerek belirtilmiştir.